Knät är låst på natten

knät är låst och vad jag ska göra

Med tanke på de ytterligare kapitalkrav för den verksamheten, investeringar och utveckling av koncernen, förlängningen kommer att göra det möjligt för koncernen att skjuta upp en betydande kassautflöde och göra det möjligt för koncernen att ha rimlig tid för att förbättra bolagets affärsverksamhet och finansiella ställning", säger Suncity Koncernens Innehav. knät är låst på natten.