Det är olagligt att spela poker hemma

galerie geant casino saint victoret

Caesars Entertainment har fått brev från en advokatbyrå som företräder ett antal namnlösa partier som säger att de är långivare eller innehavare av panträtt som har skulder från Caesars Entertainment operatören (CEOC) det är olagligt att spela poker hemma.

FLG kräver att transaktioner upphävas eller upphöra helt och hållet, och att företrädare för CEC (och andra partier) träffa dem för att diskutera situationen. Caesars uttryckte oro för att en uppsägning av transaktioner som skulle få ödesdigra konsekvenser för företaget, som enligt vissa analytiker har en ohållbar skuldbörda det är olagligt att spela poker hemma. I februari, CEC meddelade att det skulle sälja flera fastigheter över att CGP, inklusive Bally 's Las Vegas och Harrah' s New Orleans es gibt keine naturliga mbr slots. Tillsammans med en CEC (moderbolaget) och CEOC (som driver majoriteten av Caesars' egenskaper), det finns också Caesars Förvärv Bolaget (CERT) och Caesars Tillväxt Partner (CGP). De hävdar bland annat att Caesars Entertainment Corporation (CEC) och CEOC har felaktigt överfört tillgångar till andra anslutna företag galerie geant casino saint victoret.

Om försäljningen skulle vara klar, skulle det netto CEC $2,2 miljarder kronor, som Caesars sa att det skulle använda för att betala ner några av sina $23 miljarder kronor i långfristiga skulder. Som sådana transaktioner utgör en överträdelse av företagens förtroendeuppgifter, FLG hävdar.