Grosvenor casino great yarmouth nyårsafton

slot deur vervangen zonder sleutel

Som de flesta yttranden i Europa på spel, det är gaming företag i kö för att få säga sitt grosvenor casino great yarmouth nyårsafton. Alfahannen av denna grupp är oftast ett företag som har haft en ganska bedrövlig sista åtta månader, Betfair. De senaste kommentarer som utfärdats av Europeiska Unionen (EU) tillsynsmyndigheter gäller Tysklands nya förslag till lag om spel och därför Betfair har haft sitt att säga till om.
Uttalandet i sin helhet från bolagets chief legal and regulatory affairs officer, Martin Cruddace, var följande: "Från allra första början stod det klart för oss att de förslag som lagts fram av den tyska Delstaterna var diskriminerande, konkurrensbegränsande och därför oförenlig med EU-rätten. Vi är därför glada över och uppmuntras att lära sig idag att Eu-Kommissionen delar denna uppfattning." "Även om den federala stater gör anspråk på att vara öppna marknaden för sportspel, i det nuvarande utkastet till fördraget innehöll en rad av protektionistiska åtgärder som syftar till att hålla privata online operatörer på marknaden grosvenor casino great yarmouth meny. "Vi förväntar oss nu att den tyska lagförslaget ändras så att det verkligen vänder sig till en konkurrensutsatt marknaden för hasardspel online i Tyskland, och kommer därefter att säkerställa högsta standard av värde, integritet och trygghet för de tyska konsumenterna. "Som en ansvarsfull aktör åtagit sig att öppenhet och integritet, Betfair hoppas att få en licens i den nyligen reglerade tyska marknaden, och vi ser på dagens åtgärder från Kommissionen som ett viktigt steg för oss att uppnå detta mål." Det är inget annat än en upprepning av sin tidigare ståndpunkt att lagen är diskriminerande och konkurrensbegränsande grosvenor casino great yarmouth jobb. Men, nu tillsynsmyndigheter har kommit överens med sin tidigare att det inte är förenligt med Europeiska Unionens (EU) lagstiftning så det bär oändligt mycket mer i vikt slot deur vervangen zonder sleutel.

Det väcker frågan om detta är Betfairs nya unique selling point."Vi-kommentar-på-allt-för det första" USP slot deur wil niet meer öppna. Få de senaste gambling nyheterna från Calvin Ayre slot deur werkt niet goed.